Promocja projektu Fotowoltaika


 

 

Inwestycja objęta niniejszym projektem polegała na zakupie i montażu dachowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 39,6 kW wmiejscowości Mrągowo przy ul. Przemysłowej 11 na działce nr 4/52 obręb 7. Projekt spełnia wszystkie warunkibrzegowe określone w SzOOP RPO WiM 2014-2020. Inwestycja polegała na montażu 144 panelifotowoltaicznych(polikrystalicznych) ołącznej mocy 39,6 kW połączonych w samodzielne układy wraz z falownikiem, z niezbędnym okablowaniem i osprzętem. Panelefotowoltaiczne wykorzystują zjawisko fotowoltaiczne do przetwarzania promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Za pomocąpołączeń kablowych przekazują one energię do falowników, gdzie następuje zmiana prądu stałego w prąd zmienny.

 

Realizacja projektu miała na celu rozwiązać następujące problemy:

- obniżenie kosztów działalności operacyjnej poprzez zmniejszenie rachunków za energię elektryczną

- zwiększenie funkcjonalności istniejącej nieruchomości poprzez wykorzystanie jej do produkcji energii elektrycznej,

- podwyższenie wartość i atrakcyjność nieruchomości,

- zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu i kraju

- zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery

 

Wartość projektu ogółem: 262 840 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 174 837,40 zł