Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe TRACOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrągowie (11-700) przy ul. Przemysłowej 11 (dalej jako Spółka).
 2. Ze Spółką można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: rodo@tracom.pl, tel. +48 89 7410750
 3. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym: adres –mail oraz imię i nazwisko są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane:
  • a) w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • c) w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;
  • d) w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Spółki jest kierowanie do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą e-mailową, w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy Spółka przetwarza dane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Spółka ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Spółka nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • a) dostępu do treści danych,
  • b) żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • c) przenoszenia danych,
  • d) wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych,
  • e) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Pani/Panu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych oraz w celach analitycznych i statystycznych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wnoszenie sprzeciwu pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Spółkę w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Pliki cookies

  • Poniższa witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych tylko serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  • Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  • Zebrane dane służą do monitorowania i analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  • Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Tracom spółka z.o.o w celu optymalizacji działań.
  • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna w ustawieniach przeglądarki.