Prezentacja SENT dla klientów

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, iż dnia 18 kwietnia 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów.

Powyższa ustawa nakłada obowiązki na podmioty uczestniczące w przewozie drogowym tzw. „towarów wrażliwych”. Należą do nich m.in.:

  • Paliwa silnikowe
  • Oleje opałowe i oleje smarowe

a także na przykład:

  • Alkohol etylowy nieskażony ≥ 80%
  • Alkohole skażone (techniczne)
  • Biokomponenty do paliw
  • Susz tytoniowy

Kupujący, którzy prowadzą działalność gospodarczą i dokonują nabycia powyższych w ilościach określonych w ustawie (co do zasady o objętości powyżej 500 l lub wadze powyżej 500 kg) są podmiotami odbierającymi w rozumieniu ustawy.

P. H. – T. TRACOM Sp. z o.o., wysyłając do Państwa towar, zgłasza przewóz w systemie SENT (otwarcie zgłoszenia). Obowiązkiem podmiotu odbierającego jest natomiast uzupełnienie tego zgłoszenia (potwierdzenie, że towar został odebrany). Zgłoszenie należy uzupełnić nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru. Jest to zamknięcie zgłoszenia.

W celu wykonania powyższych obowiązków konieczna jest rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Podmiot odbierający jest zobligowany do założenia konta na Platformie PUESC, znajdującej się pod adresem http://puesc.gov.pl. Konto może założyć tylko osoba fizyczna i jest to niezbędny pierwszy, podstawowy poziom dostępu do usług Platformy PUESC, który pozwala na wykonywanie czynności tylko w tzw. „kontekście własnym”.

W przypadku podmiotu odbierającego obowiązanego jedynie do uzupełniania zgłoszenia, wystarczający jest podstawowy poziom dostępu do Platformy PUESC. Nie ma potrzeby przejścia do kolejnego zaawansowanego kroku rejestracji.

W załączeniu do niniejszego pisma przesyłamy krótką instrukcję mającą na celu ułatwienie realizacji obowiązków podmiotów odbierających wynikających z ustawy.

Za każde niewywiązanie się przez podmiot odbierający z obowiązków sprawozdawczych przewidziana jest kara w wysokości 10.000,00 zł. Przepisy karne wchodzą w życie z dniem 1 maja 2017 roku.

W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.